Nå som vi vet at DNA beviset aldri har vært et gyldig bevis, så må vi alle ta innover oss at her har det blitt begått store og grove feil.

DNA beviset, som Arne Pedersen hevdet var Viggo sitt, foran en fullsatt pressesal bare måneder etter baneheia drapene, viser seg å aldri ha vært sant.

DNA et som i sin tid ble hevdet å måtte være Viggo sitt, og at det måtte ha vært to gjerningsmenn på åstedet, viser seg å likevel ikke stemme.

Nå som sannheten om DNA “beviset” har kommet frem, kan skylappene tas av og man kan endelig se på alle bitene i pusslespillet, og da vil man se at den brikken som var lagt feil i utgangspunktet var DNA brikken, og så fort man flytter den går pusslespillet opp på 1-2-3, for da passer plutselig alle de andre brikkene.

Dette DNA fragmentet stammer høyst sannsynlig fra forurensing, om det være seg før drapene eller etter. Da de første undersøkelsen ble gjort på dette DNA fragmentet viste testen at det var 4 gjerningsmenn. Dette ble aldri nevnt for retten. Det politiet hang seg på var at det ble funnet en allel 10 i den ene testen, en allel som finnes i Viggo sitt DNA og over 50 % av den mannlige befolkningen, mens Jan Helge har allel 11 og derfor ikke kan ha allel 10. Dermed konkluderte noen på ett eller annet tidspunkt at dette måtte være Viggo sitt DNA.

En av grunnene til at saken nå er gjenåpnet er jo nettopp dette DNA, som aldri skulle blitt brukt som bevis, og som ikke beviser noen ting. Og skal vi ta det seriøst kommer vi ikke utenom det faktum at testen på første resultat viste 4 forskjellige gjerningsmenn. Så hvordan skal vi da forholde oss til dette DNA på annen måte enn å ikke bruke det? Du kan like gjerne sutte på fingeren og stikke den opp i lufta og plukke deg et svar, så seriøst kan vi ta det.

Og når vi nå vet at det ikke er bevist at det var 2 gjerningsmenn, og vi vet at det kun er funnet DNA 100 % fra en mann ja da kan vi endelig se på de faktiske bevisene i saken, og de levner vel liten tvil om at Viggo i 21 år har snakket sant.

Under rettssaken i 2001, var det kun Jan Helge sitt Kjønnshår som ble funnet. Nok til å stadfeste at han var der og nok til at han da innrømmet ugjerningen.
Men da det ble gjort nye analyser av DNA i 2010, fant man nok en gang nytt DNA, også denne gangen fra Jan Helge, men denne gangen fant de hans sæd. Dette kom overraskende på mange da Jan Helge under hele rettssaken hevdet at han aldri hadde ereksjon. Han hevdet også at han ble truet på livet og var under tvang fra Viggo, så hvordan kunne han da få utløsning? Dette er så klart nye spørsmål som Jan Helge aldri har blitt stilt da dette ble oppdaget mange år etter endt rettssak. Men dette må han selvsagt svare for i en ny.

At vi nå vet at Viggo sitt DNA på ingen måte er funnet på åstedet, for det er den faktisk ikke, så står vi igjen med en veldig merkelig fortelling fra Jan Helge som ikke stemmer med de tekniske funnene, og et mobilbevis som uforståelig nok ikke har blitt tatt mer på alvor.

Og er det ikke utrolig, at det mest sannferdige vitnet de hadde, ikke ble hørt?
Det var selvfølgelig pga vitnet DNA som ble hevdet å stamme fra Viggo. Uansett hvor usannsynlig noe virker, så lenge man fastholdt at det var to gjerningsmenn, og at den ene kunne være Viggo men kunne ikke være Jan Helge, da forstår man jo at man ikke kunne konkludere med noe annet, så lenge Jan Helge fortsatte å si at den andre personen var Viggo.

Likevel er det rart at man hadde så skylapper på, for mobilbeviset er jo et veldig sterkt bevis i seg selv, og er faktisk et utelukkelsesbevis, for den viser jo at Viggo ikke kan ha vært på åsstedet fordi han brukte tlf flere ganger i den tidsperioden. KL 18.55 får Viggo sms inn på sin tlf, kl 1857 går det ut en sms fra Viggo sin tlf. kl 19.24 får Viggo en sms inn på sin tlf, og kl 1937 går det en sms ut fra Viggo sin tlf. Kl 2019 får Viggo en samtale inn på sin tlf å sitter da hjemme og prater i tlf i flere minutter.

Drapene har skjedd en gang mellom kl 19-2030. Det gjør det umulig at Viggo da kan ha hatt tid til å hjelpe Jan Helge med ugjerningen.

Mobildataen har ingen grunn til å lyve. Så hvorfor hørte vi ikke bedre på dette beviset på tross av at man ble blindet av DNAet? Først og fremst etterforskerne, de må jo ha visst at DNA et var usikkert? De visste jo at Jan Helge løy flere ganger, så hvorfor stanset de ikke opp å tenkte seg litt om? I stede ble det en heksejakt uten like mot Viggo, hvor bevis ble holdt tilbake og endret på for å passe deres narrativ.

Mobilbeviset, som ble grundig undersøkt av Telenor, som også eier disse mastene som sender mobilsignalene, slår tydelig fast at Viggo sin tlf ikke kan ha slått inn på mast EG-A fra åsstedet slik den gjorde flere ganger i tiden da drapene ble begått.

Det er ikke slik at det ikke er signal på åstedet, at du må bevege deg for å kunne sende eller motta meldinger. Det er godt signal på åstedet, MEN, det finnes 6 andre master rundt åsstedet som tlf da kobler seg opp mot, EG – A er ikke en av dem. Selv da Telenor slo av alle de 6 omkringliggende mastene fikk de IKKE kontakt med EG-A.

Heller ikke Teleplan, som forøvrig ikke hadde samme erfaring og kunnskap som Telenor men som ble hentet inn for å svekke Telenor sin rapport, heller ikke de, fikk kontakt med EG-A fra åstedet.

Så for å si det enkelt, når du er på åstedet så er det 6 andre master som gir signal til dette stedet, og mobilen kobler seg alltid opp mot en av de sterkeste. Ingen av disse 6 er EG-A, i tillegg til at EGA masten ikke sender signal i det hele tatt til åstedet. Altså må Viggos tlf denne kvelden om han var på åsstedet ha unngått 6 andre sterke master for så å få kontakt med en mast som aldri ellers, verken før eller siden, har klart å sende signal til åstedet.
Så hvorfor holder ikke dette i retten?
På ett eller annet vis klare mannen fra Teleplan og si i retten at under visse værforhold så kanskje kunne det gå selv om det var svært lite sannsynlig og slike værforhold ikke var til stede da drapene ble begått. Så sa han noe som at “jeg kan ikke utelukke at den kanskje kunne fått kontakt under spesielle forhold”.
Dette ble da brukt som at man ikke kunne utelukke at Viggo sin tlf akkurat denne kvelden hadde fått kontakt med EG-A, dette på tross av at rapportene fra både Telenor og Teleplan konkluderer med at det er umulig og ingenting som tilsier at mobilen skal ha kunne fått kontakt med EGA den aktuelle kvelden.

Mannen fra Teleplan, Inge Schøyen gikk selv ut i 2016 og sa at retten må ha tolket hans utsagn feil om de har brukt dette for å få Viggo dømt.

Så hvis vi nå bruker fornuften, for det må jo være lov, så kan vi vel alle trygt fastslå at Viggo sin tlf ikke kan ha vært på åstedet?
At Viggo ved flere forskjellige anledninger akkurat under forbrytelsen skal ha hatt så flaks at tlf da slo inn på en mast som det i praksis er umulig å få kontakt med, som da i ettertid kan gi han alibi,hvis du tenker at det er mulig, ja da er du virkelig ikke ute etter å finne sannheten men henger deg på en usannsynlighets teori som er så liten at nåla i høystaken ville vært enklere å finne.

Og hadde det vært slik at mobildataen viste at Viggo sin tlf hadde slått inn på en av mastene som er koblet opp mot åstedet, så hadde ingen betvilt at tlf faktisk hadde vært på åstedet. Ingen hadde da lagt til grunn som bevis at Viggo sin tlf kanskje likevel kunne ha slått inn på Åsstedsmasta og at Viggo kunne ha vært hjemme.
Man kan ikke bare tro på bevisene når det passer enn best selv. Enten er slike bevis gjeldene eller så er de ikke, og i Norge så er slike bevis gjeldene.
Hvor mange andre saker i Norge brukes ikke mobildata som bevis for titaltes skyld eller uskyld?
For å kartlegge bevegelser ? Vi tviler aldri på disse dataene ellers, så hvorfor akkurat i denne saken? Fordi det ble feilaktig opplyst om at politiet hadde funnet Viggos DNA. Nå som vi vet at dette DNA ikke er brukbart til å fortelle noe som helst, så viser jo det at mobildataen hele tiden har fortalt sannheten.

Svaret fra mobildataen er så enkel som at Viggos tlf ikke kan ha vært på åstedet, dermed kan ikke Viggo ha vært med på drapene i baneheia siden han bruker sin egen tlf i den perioden drapene blir begått.

Viggo kunne heller ikke vite hvilken mast tlf hans koblet seg opp mot, og på den måten ha løpt flere hundre meter for å få tlf over på riktig mast,(og hvem tenkte på slikt i det hele tatt i 2000?) og strengt tatt, hvem hadde løpt midt i et drap / voldtekt for å sende meldinger og prate i tlf?
Det mest logiske, fornuftige og riktige må jo være at Viggo faktisk var hjemme i bua si, og pratet i tlf slik han hele tiden har hevdet.

Det er heller aldri blitt hevdet at noen andre enn Viggo var i hans tlf denne kvelden, da må vi jo i så fall dra inn en tredjeperson som ingen har hørt om til nå.

Under rettssaken, da det kom frem at Viggo sin tlf hadde koblet seg på Eg A masta endret Jan Helge forklaring og sa at Viggo hadde forsvunnet fra åstedet og blitt borte en liten stund, og at han hadde mobilen i sykkelvesken på sykkelen som Jan Helge mente Viggo hadde låst fast til bommen.
Flere titalls vitner passerte denne bommen i det tidsrommet og ingen observerte den svært iøynefallende sykkelen til Viggo.
Og igjen må vi spørre oss om det virker sannsynlig at Viggo ikke bare forlater de to jentene midt i akten, men også sin venn som han har truet til å gjøre dette, for å løpe 10 min til sykkelen sin og se om han har fått en sms?

Konklusjonen må være at teledata viser uten tvil at Viggo sin tlf ikke var på åstedet den aktuelle perioden, og ingen har noen gang hevdet at Viggo ikke var den som var i sin egen tlf, selv ikke politiet, ja da må dette brukes som utelukkelsesbevis. Som igjen blir styrket av at det ikke finnes Viggo sitt DNA på åstedet.

Det siste momentet er Jan Helge sin forklaring, som ikke lenger stemmer med de tekniske bevisene. Analyser i nyere tid (2010) har gjort funn som slår sprekker i hans forklaring om sin deltakelse.
Det viktigste må være det nye funnet av Jan Helge sin Sæd, da hans forklaring baserer seg på at han var under trussel og Tvang fra Viggo og at han aldri hadde ereksjon.
I tillegg vet man nå at Jan Helge forandret forklaring flere ganger underveis i avhørene etterhvert som tekniske bevis ble forelagt ham, og politiet ledet han i flere sammenhenger til å endre forklaring så den samsvarte med deres funn. Alt dette er avdekket i politiets egne rapporter, men som ble tilbakeholdt fra retten.
Under rettssaken gikk politiet så langt at de under ed i retten hevdet at Jan Helge var meget troverdig og snakket sannferdig.

Denne saken er fryktelig vond for mange, men aller mest for de pårørende, men det er på tide at vi tar innover oss at også Viggo er et av ofrene i denne saken, på tross av overgrep han begikk som barn og ungdom. Viggo har nå sonet 21 år, og hatt stempelet som Norges verste mann og forbryter, for en handling han faktisk ikke har begått.
Og mannen som har gjort handlingen alene, Jan Helge Andersen, har gått fri i mange år, og det burde skremme oss alle.

For hvis Viggo er uskyldig, så innebærer det samtidig at Jan Helge, ene og alene, drepte og voldtok to små jenter for deretter å legge all skylden over på sin eneste og beste venn, Viggo Kristiansen.
Det vil si at Jan Helge aldri har tatt ansvar for noe som helst, og at han i enhver situasjon vil gjøre det han kan for å slippe billigst mulig unna selv.
Å drepe to barn for å tilfredsstille sine egne lyster, eller lyve sin bestevenn i fengsel for å slippe billig unnna selv, da er du bra syk da, og i mine øyne, svært, svært farlig.

Så kan man mene så mye man vil om Viggos brokete ungdomsår og hans utagerende oppførsel, umodne valg, overgrep og interesser, vi kan synes det er så avskyelig man vil, det endrer ikke det faktum at bevisene helt tydelig viser at Viggo ikke var med da Jan Helge drepte Stine Sofie og Lena.

Telenor sin rapport gir ingen rom for tolkning. Den levner ingen tvil om at det er umulig for tlf å koble seg opp til EG-A fra åsstedet. Skal vi likevel velge å ikke stole på dette? Hvilken grunnlag har vi for å ikke tro på telemålingene?

Skal virkelig en manns ord trumfe en teknologi som ikke har noen grunn til å lyve? Når vi vet at Jan Helge hadde alle grunner i verden for å lyve og minimere sin egen skyld?

I tillegg er det mange flere løgner i Jan Helge sitt vitnemål, det er flere vitner som aldri ble ført for retten som har observert en mann og to jenter, som har hørt skrik og rasling. Det ble også utformet en gjerningsmannsprofil som hevdet at det måtte være 1 gjerningsmann siden jentene ble drept med identiske kutt, noe som så og si er umulig å få til fra to forskjellige gjerningsmenn.

Nå som sannheten om DNA “beviset” har kommet frem, kan skylappene tas av og man kan nå se på alle bitene i pusslespillet, og da vil man se at den brikken som var lagt feil i utgangspunktet var DNA brikken, og så fort man flytter den går pusslespillet opp på 1-2-3, for da passer plutselig alle de andre brikkene.

Jeg er 100% overbevist, uten tvil, om at Viggo er feilaktig dømt og kommer til å bli frikjent.