I den rettskraftige domsavsigelsen står det følgende:

“Retten kan ikke se at det er noen omstendigheter som skal gi Viggo Kristiansen mildere straff i denne saken. Det vedgås likevel at Viggo har innrømet overgrepet mot NN som beskrevet i post V, og det kan ha lettet situasjonen for jenta som ble misbrukt. Men dette momentet kan ikke få noen utslag for straffeutmålingen for drapene i baneheia. Det som har kommet frem om problemer i Viggos sin oppvekst, skolegang og at han senere fikk diagnosen ADHD er omstendigheter som ved denne straffeutmålingen skal komme helt i bakgrunnen”

Men så kommer det som for meg fremstår helt absurd og viser hvor sikre man var på at Viggo var skyldig fordi man hadde DNA beviset at selv de fagkyndige ikke klarer å tenke klart.

Videre i dommen heter det følgende:

“De rettspsykiatriske fagkyndige som har observert Viggo Kristiansen sier han har en personlighetsforstyrrelse som gjør han umoden. Intelligensen ligger i det nedre området av normalen. Ellers kjennetegnes hans personlighetsforstyrrelse ved en tendens til å handle impulsivt uten å tenke på konsekvensene, stemningsleiet kan være svingende og vedkommende kan ha sterke følelsesutbrudd og manglende evne til å kontrollere eksplosive utbrudd. Det er også en tendens til kranglete oppførsel og konfliktsøkende atferd”

Og dette avsnittet du nettopp leste ble lagt til grunn for at Viggo Kristiansen var en fare for samfunnet og ble idømt forvaring og lovens strengeste straff.

Det de rettspsykiatrisk fagkyndige beskriver er ADHD.

Ser du på hele Viggos bakgrunn og oppvekst så er det jo akkurat slik han oppførte seg. Altså har ikke retten forstått at det de tolker som psykopatiske trekk / Personlighetsforstyrrelse og en meget farlig mann, handler om en diagnose som gjør det vanskelig for disse som barn og styre sine følelser.
ADHD umedisinert gir disse trekkene i mye sterkere grad, men disse menneskene er sjeldent farlige, eller farligere enn andre, men kan være tungt for de nærmeste og håndtere da det er de oppførselen i størst grad går utover.

Den samme diagnosen de i avsnittet rett før skriver må komme helt i bakgrunnen for straffeutmålingen, blir altså samtidig brukt som hovedgrunn for å fengsle Viggo på lovens strengeste straff.

Og jeg tror ikke de skjønte det selv engang….