Psykolog Egil Launes lot Andersen undergå personlighetstesten MMPI-2 den 10. desember 2000.

Egil Launes (f. 1957) er psykolog og PMTO-spesialist (Parent Management Training – Oregon), og driver konsulentfirmaet Individ og System Psykologi AS i Mandal. Han jobber som sakkyndig i barnesaker, med foreldrerådgivning, skole og klasseledelse, og som veileder og kursholder. Han har deltatt i to serier av TV2s «I de beste familier».

Rapport fra professor Gisli Gudjonssons, basert på Egil Launses personlighetstest av Jan Helge Andersen.

Validitetsskalaene ble sagt å falle innenfor det normale området.

Den kliniske profilen ble kategorisert som en 6-2-profil med Paranoia (T = 75) og Depresjon (T = 66) som de høyeste skalaene.

Den høye paranoia skåren tyder på hypersensitivitet overfor andres reaksjoner.

På “tillegg skalaene” oppnådde Andersen lave skårer på “Ego Strength” (dvs. tyder på svak evne til å tåle stress og mangel på selvrespekt) og “sosialt ansvar” (dvs. viser svakt ansvar for egen oppførsel)

høy skåre på “overkontrollert fiendtlig innstilling” (dvs. følelser av oppdemmet sinne og fiendtlighet som så kan eksplodere etter mindre provokasjoner og lede til ekstrem voldelighet – se Megargee, Cook og Mendelsohn, 1967).

Høy skåre for overkontroll later til å være knyttet til trekk som selvfornektelse, selvforsvar og fravær av selvsikkerhet i denne forbindelse.

Det store antall skader på begge jentene synes å samsvare med MMPI-2- personlighetsprofilen til en person med overkontrollert fiendtlig innstilling som midlertidig mister kontroll.

En slik profil kan også forbindes med sterk motvillighet mot å akseptere hans/hennes handlinger .

Håndboken til MMPI-2 (Hathaway & McKinley, 1991) beskriver en person med lav “sosialt ansvar”-skåre som en av dem “som ikke ser seg selv og ikke blir sett av andre som en som er villig til å ta ansvar for sin egen oppførsel”.

Denne profilen er i samsvar med profilen til en person som er motvillig til å ta ansvar for sine handlinger, som minimaliserer sin rolle i et lovbrudd og som legger ansvaret over på andre