Advarsel: Deler av artikkelen kan virke støtende/opprørende

Hva skjedde med kniven som ble brukt til å drepe jentene? Og hvorfor lyver Jan Helge om kniven?

Under rettssaken forklarer Jan Helge at drapsvåpenet som ble brukt var en vanlig Mora Kniv med blått skaft. Jan Helge forteller også at det var denne kniven han brukte til å kutte kvist med.

Dette er beviselig ikke sant, det er blitt avkreftet av rettsmedisinsk institutt og kriminalteknisk laboratorium at en slik Morakniv kan ha blitt brukt til å drepe jentene elle til å kutte einer.

Morakniv er kanskje den letteste kniven å gjenkjenne og det er vel knapt et verktøyskrin i Norge som ikke har inneholdt en slik kniv. Alle vet kanskje ikke at den heter Mora kniv men så fort de ser den med sitt lett gjenkjennelige blå eller røde skaft så vet man hvilken kniv det snakkes om. Alle hadde en slik, og jeg antar, har fremdeles en slik liggende.

Så hvor troverdig er det at Jan Helge kan ha tatt feil? Jan Helge som hadde en stor interesse for kniv, som ofte gikk med kniv på seg. Jan Helge forklarer selv i avhør at Viggo ikke pleide å gå med kniv men at han selv gjorde det.

Jan Helge var med i Heimevernet fra 1996 og frem til han ble arrestert i september 2000, da var han også leder i HV.

Viggo var innom heimevernet i 3 mnd i 1997, det var ikke noe for han så han sluttet i følge lederen i HV 1997.

Jan Helge kommer fra en familie som er svært interessert i militæret, en interesse Jan Helge hadde omfavnet med hele seg, så slik jeg ser det er det svært lite sannsynlig at Jan Helge ikke kan ha visst at det ikke var en Morakniv han holdt i hånden, som han drepte ihvertfall en jente med og i tillegg kuttet kvist med. Gutten som hadde kniv, krig og militæret som sin interesse.

Så hvorfor lyver han om at det var en Morakniv? Fordi han visste Viggo hadde to slike i bua si? Viggos kniver ble funnet og sjekket ut, en hevder de å ikke ha funnet, også dette en mora kniv, som allerede er utelukket kan være drapsvåpenet. Eller skal vi tro at Jan Helge som ofte bærte kniv, som hadde vært i Heimevernet i 4 år, ikke kunne se at det ikke var en Morakniv han holdt i hånden?

Hos Jan Helge er det en kniv som aldri ble funnet, en grønn militærkniv. Hvorfor ble ikke dette grundigere gjennomsøkt og spurt om? Var man så overbevist og blendet av DNA at man ikke lenger gadd å gjøre skikkelige undersøkelser?

Ville det ikke vært alfa og omega og finne drapsvåpenet, eller ihvertfall prøve å fastslå hva slags kniv som hadde blitt brukt? Man har ihvertfall fastslått at det ikke var en Mora kniv.

Drapsmetoden som ble brukt til å drepe jentene ligner veldig på en metode som kalles for “silent killing” og som ble brukt under andre verdenskrig av soldater. En metode som Jan Helge selv fortalte i avhør at han hadde studert og lært seg. Han bekreftet også at han ikke hadde lært bort denne metoden til Viggo og mente også at Viggo ikke kjente til denne metoden.

Det er verdt å merke seg at til sammen er det utført 3 slike stikkskader på jentene, og det var disse som drepte dem.

2 av dem ble utført på Lena, og 1 på Stine Sofie.

Alle 3 stikkskadene er nesten identiske, det vil si at de er omtrent like dype, brede og lange, og utført i samme vinkel, og omtrent på samme sted på halsen.

Stikkene på Lena var henholdsvis 6 og 7 cm dype, 0,7 og 0,6 cm bredde og 1,5 og 1,8 cm lange.

Stikket på Stine Sofie var 7 cm dyp, 0,8 cm bredde og 2 cm lang.

Alle utført i 45 grader oppover til høyre for midtlinjen av halsen.

Det er nærmest umulig at to forskjellige mennesker kan lage en så identisk stikkskade. Her er det mange faktorer som spiller inn som trykk, vekt, høyde, grep, teknikk osv.

Er det ikke da påfallende at Jan Helge forteller at han kan en slik drapsmetode som jentene er drept med?, at han forteller at han selv satt på bakken ved siden av Stine Sofie da han drepte henne og brukte kroppsvekten sin og begge hendene til å presse inn kniven, og at da også hennes stikkskader er omtrent identisk med Lena sine skader?
Lena som han hevdet ble drept stående med “Viggo” bak seg med kniven i en hånd? Viggo som i følge Jan Helge ikke kunne nettopp denne metoden?

Deres stikkskader burde være svært forskjellig ikke bare i grad og vinkel, men også i dybde, bredde og lengde om vi skal tro Jan Helge sin versjon av hvordan de ble drept og hvem som drepte dem.
Da stikkene i følge Jan Helge ikke bare er utført av to forskjellige menn, men også på to vidt forskjellige måter? Det Jan Helge forklarer kan beviselig ikke stemme.

En Morakniv er kun 2 mm tykk på bladet, det bredeste såret på jentene var 8 mm.

En engelsk studie som ble utført av rettsmedisinske studenter for å kunne fastslå hvor tykk eller lang en kniv brukt til et overfall kunne være, ble det oppdaget at knivstikk utført i 45 graders vinkel med 6 cm dybde ga mindre bredde på stikksåret enn ett stikk utført i 90 graders vinkel med 6 cm dybde.
I deres studie var det brukt et knivblad med tykkelse på 7mm, som ga et breddesår mindre enn 5 mm.

Jentene i baneheia ble drept med stikkskader i 45 graders vinkel, og målte fra 6-8 mm i bredde. En standard morakniv med blått skaft er 2 mm tykk.

Fällkniv A1ZB er en kniv som har blitt brukt mye i militæret, denne har et blad som er 6 mm tykt. Den brukes hovedsakelig av Jegertroppen og fallskjermjegerne.

Overlevelseskniver som ofte blir brukt for overlevelse i naturen er også tykkere på bladet enn vanlige kniver.

Hvorfor innrømmer Jan Helge til slutt at han har en grønn militær kniv men sier han ikke vet hvor den er?

Er det utenkelig at det er en slik kniv som mangler fra Jan Helge ? At det var en slik kniv som ble brukt til å drepe jentene?

Hvorfor prøver ikke politiet å grave dypere i dette, og forsøker å finne ut av hvor kniven er og hva slags kniv Jan Helge hadde som han nå ikke kan gjøre rede for?

Hvorfor undersøkes det ikke nærmere hva slags kniv jentene kan ha blitt drept med?

Hvorfor sier Jan Helge at han ikke vet hva “Viggo” gjorde med kniven?
Ville det ikke vært i Jan Helge sin interesse og spørre Viggo om hva han hadde gjort med våpenet, forsikret seg om at det var borte og ikke kunne spores til dem?

Jeg synes også det er svært påfallene ved å lese statsadvokatens tilsvar, hvordan de støtter opp sine påstander med hva Viggo har forklart som argument på hvorfor Jan Helge har rett.

Som feks dette svaret: Som det fremgår av avhørene av Kristiansen i dok 07.02.06 side 4 og dok 07.02.09 side 2, så han ikke Andersen med kniv om ettermiddagen drapsdagen.

Mens Viggo aldri blir trodd på det som er i hans favør men trodd på alt som kan støtte opp om Jan Helges versjon…

Hvorfor lyver Jan Helge om drapsvåpenet, om historien han forteller er sann?

Og hvor ble våpenet av?