Allan Wold har stilt følgende spørsmål under artikkelen analyse av Jan Helges avhør del 2, på den gamle hjemmesiden.

Svar på kommentar

Hva tenker du om at Viggo gir Jan Helge alibi kl 1930?
Jeg tenker at her har Viggo helt åpenbart tatt feil av enten tid eller dag.
Det er ubestridt at Jan Helge må ha ankommet senere enn dette til Viggo.
Jeg tenker at hvis Viggo hadde vært med på dette så ville de hatt et mye mer vanntett alibi som innebærte at de var i sammen og ikke at en av de var å jogget i nærheten av åstedet. En opplysning som forøvrig ikke kom frem før lenge etterpå, etter at onsdagslederen hadde gjort dem oppmerksomme på at han møtte dem ved Svarttjønn, som for beboerne på EG ikke er en del av baneheia men av EG. Hvorpå det kom frem at Jan Helge hadde jogget i baneheia rett før drapene, mens drapene pågikk.
Jeg tenker at vi alle husker veldig godt akkurat hvor vi var da nyheten slo løs på TV, og lørdagens aviser, mer enn vi tenkte på hvor vi var dagen før, ihvertfall vi som visste vi ikke var skyldige.
Først på Mandagen visste vi at jentene var funnet drept, og først mye senere visste vi når og hvordan. Er det da så unaturlig at Viggo bommer på tiden?
Jan Helge har også muligens foret han med opplysninger med en skjult agenda som “ja jeg kom jo til deg i halv åtte tiden” for å gi seg selv alibi via Viggo. Viggo husket heller ikke at han hadde sendt sms i samme tidsrom som han hevdet at Jan Helge kom til han, før politiet gjorde han oppmerksomme på dette etter å ha hentet ut tlf utskriftene. Ville ikke dette vært et mye bedre alibi for Viggo enn å hevde at Jan Helge kom dit kl 1930? Hvis han kunne glemme at han var i tlf den dagen, så er det veldig sannsynlig at han husker feil om tidspunktet eller bare trodde dette fordi Jan Helge selv hadde sagt det. Dette finner jeg langt mer sannsynlig enn at dette skulle være noen form for forsøk på å gi Jan Helge alibi.

Begge to har identiske forklaringer i avhør og justerer disse underveis.
Slik jeg ser det justerer ikke Viggo fordi han lyver, her er det snakk om å ikke huske og blande dager samt hvordan man definerer områder. Viggo bodde på EG, omtrent i baneheia. Når han syklet rundt i området på EG definerte han seg ikke til å ha vært i Baneheia. Dette var det ikke noe unaturlig ved. Viggo skriver også på rundspørringsskjema at han var i og ved hjemmet. Og det er jo sant da bommen og svarttjønn er rett ved hjemmet hans.
Dette bekreftes igjen, mener jeg, da Viggo sier at han ikke skjønte hva Onsdagslederen mente når han sa han hadde truffet dem i Baneheia, for i Viggo sitt hode var ikke bommen og svarttjønn Baneheia, ikke for ham som bodde der. Onsdagslederen bodde ikke der, så for han ville det vært mer naturlig at han kalte det område også for Baneheia. Hvis man ser nøye etter så er det JH som hele veien unnlater og forteller ting, og forteller ting først når han må, fordi Viggo har sagt noe eller andre vitner. Dessuten pratet de jo i sammen så ikke unaturlig at de har ganske like historier.

Han hadde møtt fritidsklubblederen og fortalt at han skulle hjem å sove hos sin bestemor.

Her er det flere ting som skurrer. Dette møtet skal ha funnet sted samme dag som Viggo og Jan Helge hadde vært inne å levert DNA prøver hos politiet. Rødsvik hevder han møtte dem utenfor en butikk og at Viggo skal ha sagt “ Jeg gikk hjem å la meg hos min bestemor etter vi traff deg, jeg har sagt dette til politiet men de tror ikke på min bestemor engang”

For det første har Viggo allerede på dette tidspunktet vært i flere avhør hos politiet, og han har aldri sagt denne versjonen til dem, derimot har han hele tiden hevdet å være hjemme i bua si. Så hvorfor skulle han da plutselig si dette til Rødsvik? Og hvilken betydning har det så lenge han faktisk ikke har sagt dette til politiet heller? Denne samme Rødsvik forteller også om et annet møte han skal ha hatt med Viggo, hvor han gjennom avhøret referere til denne personen som Trond. Broren til Viggo heter Trond. Hvor de også skal ha diskutert saken.
Det er også vesentlig å ta med seg at i Rødsvik sitt første avhør husket heller ikke han sitt møte med Jan Helge og Viggo ved bommen på svarttjønn. Det var først to måneder senere, i Juli, at Rødsvik informerte om dette.
Jeg synes også det er bemerkelsesverdig at Rødsvik sendte dette brevet med disse opplysningene om bestemoren først etter at dommen var falt..
Jeg Ville tatt dette utsagnet med en klype salt og kan ikke på noen måte se at dette har noe som helst betydning for saken.
Jeg tror helt ærlig at Rødsvik enten husker veldig feil, blander med noen andre eller rett og slett husker på seg litt mer enn hva som skjedde.
Ellers så var det kanskje bare noe Viggo sa fordi han var vant til å få skylden, og ved å si til Rødsvik at han var hjemme i bua alene så visste han kanskje at Rødsvik ville se på han litt mer skeptisk. Viggo var tross alt vant til å få skylden for det meste, også der han ikke hadde gjort noe galt, noe alle hans klassekamerater kan vitne om.

Hadde politiet gjort en skikkelig etterforskning uten tunnelsyn ville de enkelt kunne finne svar på alle disse påstandene som hevdes å vise at Viggo er skyldig i baneheiadrapene.
Arne Pedersen var ikke fra Kristiansand, hva visste vel han om hva som defineres som baneheia for beboerne på svarttjønn og EG?