Dette er nok et punkt i Jan Helge sin forklaring som jeg er svært overrasket over at politiet ikke har dykket dypere i, da det Jan Helge forklarer ikke kan være riktig. 

Faktum er at i forklaringene til Jan Helge, som også legges til grunn i byrettsdommen og lagmannsdommen, så er det en ting som han forklarer som ikke stemmer med funn på åstedet. Nemlig jentenes bekledning.

I hendelsesforløpet som Jan Helge forklarer og som han blir trodd på, så er jentene til enhver tid separert og avkledd uavhengig av hverandre og på forskjellige tidspunkt, han forklarer at de selv tar eget tøy av og på. Dette forklarer han i avhør og dette legges til grunn som hendelsesforløpet.

Den eneste gangen han forklarer at jentene er i nærkontakt etter at de ble lokket bort fra stien er i det Stine sofie dør og hennes hånd faller ned og berører Lena sin arm, Lena som allerede da er død ifølge hans forklaring.

Problemet er at jentene ble funnet med hverandres klær på. 

Stine ble funnet med Lena sin bukse på, og med Lena sin genser knyttet rundt halsen. Hun hadde sin egen topp på, et såkalt solliv.

Eksempel på solliv Bilde kilde: https://digitaltmuseum.no/011022817540/solliv

Lena ble funnet med Stine sofie sin bukse på seg, sin egen topp og med Stine sin bluse på seg.

I denne blusen er det også merke etter et knivstikk, som jeg da antar er det hun hadde i magen, siden Lena hadde tre stikkskader, to i halsen og ett i mage/bryst regionen.  Det som er interessant er at dette knivstikket i magen mest sannsynlig har kommet etter at døden inntraff da det ikke var blodsøl fra dette stikket slik det ville vært om hun enda var i live. Så det kan også tyde på at Lena har fått på seg Stine sin bluse etter at hun allerede var død.

Hvis Jan Helge sin forklaring om hendelsesforløpet er riktig betyr det at jentene selv må ha byttet klær etter at de var ferdige med å bade. Men dette anses som lite sannsynlig av flere årsaker.

Foreldrene til jentene bekreftet at Lena og Stine IKKE pleide å bytte klær med hverandre, dessuten skilte det to år mellom jentene og Lena var større enn Stine.  Så hvorfor skulle jentene plutselig bytte klær akkurat denne dagen? Spesielt når de ellers aldri pleide å gjøre det, samt at Stine sine klær antageligvis ville være for små, ihvertfall veldig trange til Lena. 

Alt tyder på at det er gjerningsmannen selv som har forbyttet klærne uten å være klar over det.

Da Jan Helge omsider blir konfrontert med hvorfor jentene har hverandres klær på blir Jan Helge overrasket og kan ikke gi noen god forklaring på dette.

For meg tyder det på at Jan Helge ble oppriktig overrasket fordi han ikke selv har fått med seg at han byttet klær, derfor har han heller ikke tenkt over dette når han har diktet opp et hendelsesforløp hvor Viggo er hovedmannen som gjør det meste.

Deler av hendelsesforløpet er nok riktig, bortsett fra at jentene kledde på seg selv igjen. Det kan se ut til at begge jentene har vært nakne da de ble drept, og at gjerningsmannen selv har kledd på dem før han gjemte dem. Her burde politiet enkelt kunne se om knivskadene er blitt påført da jentene var av eller påkledd ved å se på blodsprut og bloddrypp. Om de ikke gjorde det dengang så er beviset tapt, da politet vasket klærne og leverte dem tilbake til foreldrene på ett eller annet tidspunkt.

Men hvis det ble undersøkt burde det stå noe om dette i en av politiets rapporter.

At et knivstikk er påført etter døden, antageligvis noen minutter etter den inntraff siden blodet sluttet å sildre, kan være et tegn som peker mot at gjerningsmannen hadde et motiv som ikke nødvendigvis var seksuelt motivert, men mer en fasinasjon for drap, døden, og knivens egenskaper.

Så når da Jan Helge tilsynelatende lyver om også dette hendelsesforløpet så må man jo nok en gang spørre seg selv, hvorfor lyver han om han snakker sant ?

Og hvorfor pirket ikke politiet mer i dette for å få et skikkelig svar på hvordan de kunne ha fått byttet klær? Som regel godtar politiet  ikke et “vet ikke” så enkelt.. 

Er det igjen denne overbevisningen og dna troen som overstyrer all fornuft og etterforskning sans? Som stanser dem i å gå dypere inn i hvorfor det Jan Helge sier ikke stemmer med faktiske funn?