Nå som saken endelig er gjenåpnet er det også satt i gang det som foreløpig ser ut som en grundig og omfattende etterforskning av saken.

De siste dagene har vi kunne lese at det i disse dager gjennomføres nye DNA tester, ikke bare av Viggo slik som man kan få inntrykk av gjennom media, men av alle. Øverst på listen sammen med Viggo står Jan Helge Andersen, deretter er det politi, letemannskap, fedre og andre som avla DNA dengang i 2000, minst 40 stykker og muligens enda flere.

Det er selvsagt knyttet stor spenning til at de endelig skal undersøke DNA bevisene grundig og ikke minst med mye bedre metoder og kunnskap enn det man hadde i 2000 da DNA bevis enda var relativt nytt.

Vi vet at det har blitt oppbevart mange u-testede prøver på frys, og håpet er jo at disse kan kaste et nytt lys over sannheten om hva som skjedde i Baneheia.

Vil de finne enda mer DNA fra Jan Helge, slik de gjorde i 2010?  Finner de Jan Helge sitt DNA på Lena?, ja da er vel saken mer eller mindre over. Vil man finne DNA som bekrefter at Viggo var delaktig eller vil DNA beviset endelig frikjenne Viggo ?

Spenningen er stor men troen er likevel sterk på at de denne gangen gjør en grundig etterforskning hvor de følger spor og ikke følelser.

Andre ting som jeg finner interessant og som jeg er spent på om blir undersøkt i denne omgangen er leppeavtrykk, svette og blod, ja har de i det hele tatt noe igjen av dette materialet som jeg kommer innpå nå?

For den 17 September 2000 skrives det i flere av landets aviser, her fra VG,  at Kriminalteknikerne har sikret seg leppeavtrykk, svette og andre biologiske spor fra åstedet i baneheia og på jentene, som de håper kan knytte Viggo til drapene.

Leppeavtrykkene sendes inn til analyser ved et kriminalteknisk laboratorium i Polen, som er verdensledende på dette helt spesielle feltet,

En leppe inneholder mer enn 1100 individuelle trekk, mens et fingeravtrykk har ca 100. 9 detaljer er nok til å kunne finne 1 person blant hele verdens befolkning!

Så hva skjedde med resultatene av dette leppeavtrykket? Jeg tenker vi kan fastslå at det ihvertfall ikke var Viggo sitt, da hadde nok ikke det gått upåaktet hen.

Derimot finner jeg ikke noe mer info om dette sporet, kunne de ikke finne ut noe av avtrykket? Var det Jan Helge sitt? Ingen av dem sitt? 

Hvorfor hørte vi ikke noe mer om dette avtrykket?

Og hvor fant de dette leppeavtrykket? Så lenge de kunne se at det var et leppeavtrykk tenker jeg at avtrykket må ha vært ganske godt/synlig for de som undersøkte slikt?

Jeg reagerer også på at det i samtlige aviser samme dag skrives at de håper resultatene vil vise at Viggo var der. Ikke en gjerningsmann, ikke Jan Helge, men Viggo sitt. 

Det ble også funnet et titalls hårstrå på det sentrale åstedet, også her håpet politiet at flere av disse stammet fra Viggo.

Ingen av disse hårene har i tiden etter blitt hevdet å være Viggo sine fra politiets side. Så hvems hår var det?

Ble svetten de fant undersøkt? Eller er den blant materialet som skal undersøkes nå? 

Vi vet at ett av hårene som ble funnet på åstedet ikke tilhørte verken Viggo eller Jan Helge, vil de klare å finne eieren denne gangen?

Vi vet at de har Jan Helge sitt DNA funnet på Stine Sofie, den yngste jenta, og vi vet at de fant et blodig kjønnshår på åstedet som også tilhørte Jan Helge.  Har de bilde av dette funnet? Ble det gjort noen undersøkelser ift om blodet eller kjønnshåret landet først på bakken? Lå kjønnshåret nederst og blodet oppå eller omvendt? Det vil jo kunne fortelle om kjønnshåret havnet der før eller etter at jentene ble drept, som igjen kan fortelle oss mye om handlingsforløpet. 

Jeg håper jo politiet evner å sjekke slike ting, kanskje ikke den gang, men nå har jeg skyhøye forventninger til etterforskerne i Oslo som sies å være noen av landets beste.

De fant også blodspor i posen jentene hadde badetøyet sitt i, som ikke tilhørte jentene, ble dette undersøkt og hvem sitt blod var det? Det er vel naturlig å tenke at det kommer fra gjerningsmannen når det ikke er fra jentene? Jan Helge hevder i avhør at det var Viggo som tok med seg posen fra åstedet, og hvis det var Viggo sitt blod i posen hadde vi garantert visst det og han hadde selvsagt ikke fått saken sin gjenåpnet om så var tilfelle. Eller var det ikke nok blod? Hvis det var nok blod til å kunne si at det ikke tilhørte jentene så må det vel ha vært mulig å se om det tilhørte Jan Helge eller Viggo?
Jeg skal ikke spekulere i om det kan ha tilhørt Jan Helge og at politiet valgte å ikke bruke det som bevis all den tid de var overbevist om at Viggo måtte ha hvert med. Den posen ble funnet i en søppelkasse på den ruten Jan Helge mest sannsynlig gikk hjem etter drapene, da dette var i en annen retning enn der han hevdet Viggo gikk, og ikke minst feil retning i forhold til Viggo sin sykkel som Jan Helge hevdet sto låst fast inntil bommen på svarttjønn.

Og er det slik at alle disse sporene som ble funnet dengang tilhørte Jan Helge Andersen, ja da er det jo helt forkastelig at man ikke ble opplyst om det i retten den gang,

Det som man knytter aller mest spenning til nå, er jo om de denne gangen vil gjøre DNA funn på Lena. For hvis det skulle vise seg at de nå finner DNA på henne som tilhører Jan Helge, ja da er vel saken mer eller mindre avgjort all den tid Jan Helge hevder at han ikke rørte henne (bortsett fra i de tre første avhørene før de fant hans DNA på Stine og han endret offeret sitt) 

Finner man derimot Jan Helge sitt DNA på Lena så snakket han sant likevel når han hevdet det var Lena han drepte og ikke den yngste Stine.  

Kanskje trodde han den gang at det ville “se” bedre ut om han hadde drept den eldste fremfor den yngste jenta når han først måtte innrømme drap på en av dem? Finner de DNA på Lena nå så har han jo dermed drept begge jentene da hans DNA i såfall vil være bekreftet på begge jentene og stikk i strid med alt han tidligere har sagt.

Det blir virkelig spennende å se fremover hva de måtte finne og om de finner noe, og noe sier meg at de ikke kommer til å finne noe som helst spor etter Viggo, da han aldri var på åstedet slik jeg ser det totale bildet. 

Det blir også spennede å se om Jan Helge og Viggo må inn til nye avhør, og det blir spennende å se om Jan Helge klarer å lyve seg gjennom flere avhør, eller om han etter 21 år endelig legger kortene på bordet og forteller sannheten.

En skulle jo tro at det tærte på å bære på en slik livsløgn som har ødelagt så mange liv, men på den andre siden, hvis sannheten er slik jeg er overbevist om, ja da er Jan Helge en meget farlig mann som ikke har angret sine synder ei heller blitt rehabilitert, og da spørs det om han har nok empati til å endelig gjøre rett mot sin tidligere kamerat, ja kanskje den beste han noen gang hadde hatt og kom til å få.

La oss håpe Schei og etterforskerne finner sannheten en gang for alle!