Hva er det med Baneheia saken som skaper så sterke reaksjoner ?
Jeg forstår at det er en grusom sak og forståelig at den berører oss sterkt, likevel oppleves det som om Baneheia saken vekker et unormalt stort sinne utelukkende rettet mot den ene dømte gjerningsmannen, Viggo Kristiansen. Den eneste som alltid har hevdet å være uskyldig, den eneste som nå har fått saken sin gjenåpnet og den eneste det ikke finnes tekniske bevis på fra åstedet. Derimot finnes det bevis som peker sterkt mot at Viggo vanskelig kan ha vært på åstedet.

Er det slik i hele Norge? Er dette normen i Norge, at spesielt i byen hvor ugjerningen finner sted så bygger det seg opp et enormt evigvarende hat, som er like sterkt 21 år etter ugjerningen, som det var første dagen?

Eller er dette spesielt for Kristiansand og for Baneheia saken?

Jeg prøver å reflektere over hvorfor det har blitt slik i akkurat denne saken og mot Viggo Kristiansen.

Samtidig tenker jeg på andre opprørende saker vi har hatt i Norge, hvor jeg ikke har registrert et like sterkt, dypt og vedvarende engasjement mot å opprettholde en straff eller evig fordømmelse mot gjerningsmannen.

Noen av dere husker kanskje Christoffer saken?  En liten gutt som over tid ble mishandlet av sin stefar mens moren bare sto å så på. Til slutt døde Christoffer som en følge av all mishandlingen. Alle så noe var galt men ingen gjorde noe, ihvertfall ikke raskt nok.
Stefaren ble dømt til 8 år i fengsel, moren ble dømt til 1,5 år i fengsel.
Christoffer døde ikke raskt, Christoffer døde sakte over lang tid, han levde i frykt og smerter, viste tydelige tegn på at noe var galt, likevel endte det med døden for den lille gutten.

Stefaren fikk juling i fengslet, heldigvis, og det er folk som har hengt han ut på diverse forum med navn og bilde siden media aldri viste identiteten på mannen. Han fikk sin dom i 2005 og har levd fri i mange år. Hvorfor er det så forskjell? Ikke bare har han levd fri, de har også fått nye barn..

Hvis Viggo er uskyldig er jo det denne stefaren har gjort mye verre enn noe Viggo noen gang har gjort selv om han var gatas skrekk og drittunge. Ja selv overgrepene han utførte som barn på en liten jente kan ikke sammenlignes med den torturen lille Christoffer ble utsatt for over tid, av sine nærmeste.

Jeg kan heller aldri huske at jeg har sett noe nevneverdig sinne rettet mot Jan Helge Andersen, den eneste vi med sikkerhet vet deltok i drapene på Stine Sofie og Lena. Hvorfor vekker ikke Jan Helge det samme sinne for den samme forbrytelsen? Fordi han tilsto (etter bevis var lagt frem)? Fordi han sa han ble tvunget?  Til syvende og sist valgte Jan Helge å drepe den yngste jenta, enten fordi han var alene og hadde lyst, eller fordi viggo så på han og truet, men han forsøkte ingenting for å unngå å måtte drepe. Dette burde jo vekke et mye større sinne?  Men det gjør det ikke, og jeg lurer på hvorfor? Hva er det med trynet til Jan Helge som gjør at han klarer å vekke en slik sympati i folk? 

Jan Helge har ingen følelser og han vekker ingen følelser

Viggo har masse følelser, på godt og vondt, og han vekker mange følelser på godt og vondt.

Er det svaret?

Er det trynet og ikke saken som opprører Kristiansand så voldsomt?

Er ikke det viktigste å få svar på hvem som egentlig drepte jentene? 

Eller er det rett og slett en for skremmende tanke å tenke at man kan ha tatt feil? 

Fordi da må man ta innover seg det faktum at Jan Helge Andersen kan ha vært alene om drapene, og deretter urettmessig lagt hele skylden på sin venn, og således ungått folkehatet, nesten ikke sonet i fengsel og allerede i mange år har levd som en fri mann? At en så syk mann har sluppet så billig unna et av Norges verste barnedrap og går fritt blant oss.
Er det realiteten som blir for tøff? 

Det ville jo vært så mye enklere hvis dommen hadde vært riktig, og Viggo var skyldig.

Sannheten er ikke alltid enkel, noen ganger er den forferdelig hard, grusom og tung, men det kan ikke stoppe oss fra å la sannheten komme frem, sannheten vil alltid være det eneste riktige.

Om kort tid får vi svaret fra Oslo, om det blir ny rettssak eller direkte frifinnelse.

Jeg tror svaret kommer snart, ja fortere enn folk forventer, og det kommer til å være klar tale, og Norges største justismord vil være et faktum. Det kommer til å eksplodere. 

Nye DNA tester er utført

Jan Helge er kalt inn til nye avhør

DNA spor som aldri har blitt undersøkt skal endelig testes

Alt som ikke ble etterforsket skikkelig den gang, blir etterforsket denne gang

Og mobilbeviset kommer til å være like tydelig i 2021 som det var i 2000 på at EG-A umulig gir signal til åstedet, som dermed utelukker at Viggo var med på ugjerningen.
Det er jo lite vits å bruke tekniske data og målinger om man likevel skal velge å ikke tro på dem.
I orderud saken som skjedde ganske nøyaktig ett år før Baneheia drapene, der ble mobilbevis brukt flittig for å kartlegge hvor de forskjellige hadde vært, og hvilke basestasjoner mobilene deres hadde vært koblet opp mot, og ikke en eneste gang var det noen som uttrykte noe som helst tvil om at telefonen hadde vært koblet opp mot oppgitte base stasjoner.
Så hvorfor ble det behandlet stikk motsatt for Viggo sin del?
Der valgte man å tro på Jan Helge fremfor teledata, teledata som ikke hadde noen grunn til å lyve, mens Jan Helge hadde alle grunner i verden til å legge skylden over på noen andre.
Viggo Kristiansen ble dømt til lovens strengeste straff på tross av at mobilbruken viste at han ikke kunne ha vært på åstedet, men var knyttet til basestasjonen som dekket hjemmet hans, mens Lars Grønnerød i orderud saken aldri har vært mistenkt for å være skytteren fordi hans tlf var i bruk og koblet opp mot basestasjonen knyttet til hjemmet sitt den natten drapene ble begått.

Både Baneheia saken og Orderud saken sine anker gikk for retten i 2002.

Det totale samlede bevisbildet i baneheia saken, bevis som er knyttet til selve saken og ikke fortid, viser utover enhver rimelig tvil at Viggo er og alltid har vært uskyldig.  

Det blir spennende å se reaksjonene fra medier og folk den dagen Schei avgir sin dom til statsadvokaten, at den vil være til fordel for Viggo er jeg 100% overbevist om.

Og hva tenker dere da Norge, og Kristiansand?