Noen forsøker innimellom å hevde at det var mulig å få dekning på åstedet fra EG-A senderen, eller at Telenor ikke kunne utelukke at det var sannsynlig, men da dommen ble avsagt i Kristiansand byrett i 2001, ble det lagt til grunn at mobilen ikke kan ha vært på åstedet.

Retten var ikke i tvil om at Telenor eller Teleplans målinger var korrekte, at Viggos mobiltelefon ikke kan ha vært på åstedet men må ha vært innenfor dekningsområdet til Eg-A senderen.

Dermed måtte retten legge til grunn en annen teori for hvordan Viggo kan ha mottatt og sendt meldinger samtidig som han angivelig skal ha vært et annet sted å begått drap og voldtekt.

Så de legger til grunn at Viggo og Jan Helge kan ha vært innen for Eg-a sitt dekningsområde frem til kl 19, og at Viggo kan ha lagt mobilen i sykkelvesken slik JHA hevdet han noen ganger pleide å gjøre og at han har forsvunnet opp til sykkelen etter drapene, svart på melding og så gått ned igjen til åstedet og hjulpet ferdig med å gjemme jentene.

De foreslår også en teori om at drapene kan ha skjedd mellom kl 19 og 1937, og en teori om at Jan Helge ikke forklarer seg riktig om alt som skjedde på åstedet.

Ingen av teoriene benekter at Viggos tlf ikke kan ha vært på åsted eller at Viggos tlf ikke kan ha vært utenfor dekningsområdet til Eg-a.

Likevel mens de sitter med et meget sterkt bevis rett foran seg så lager de seg altså flere forskjellige alternativer uten å gå nærmere innpå om teoriene faktisk lar seg praktisere. 

Og hadde de gjort det ville de sett at det tidsmessig ville vært umulig for Viggo og delta i drapene sammen med Jan Helge. Ikke minst strider det mot JH sin egen forklaring om hvordan og hvor de beveget seg, men også mot all sunn fornuft.

VI minner om at det tar 11 minutter fra bommen hvor sykkelen og angivelig mobilen var og bort til åstedet. Hvis Viggo var ved bommen kl 19, og tilbake igjen 1937, det er 37 minutter, så trekker man fra 22 minutt som det tar å gå frem og tilbake til bommen, da gjenstår det 15 minutter til å gjennomføre alt fra å møte jentene og til de er gjemt i demningen. Men om det så hadde gjenstått 40 minutter, må man likevel stille seg to spørsmål, hvordan kunne Viggo vite at han fikk en melding som trengte å bli besvart, og hvorfor skulle en drapsmann gå midt i en drapshandling, 11 minutter unna i et populært turtereng, med blod på hendene, for å sjekke mobilen sin? Og ikke minst etterlate seg kompisen som han angivelig nettopp hadde truet til å begå drap og voldtekt?

Uttdrag fra Byrettsdommen 2001:

“Tiltalte VK har som allerede nevnt forklart at han etter å ha snakket med JHA ved svarttjønn ca. kl. 18.00 den 19.mai gikk hjem og oppholdt seg i sin arbeidsbod.
Der var han frem til JHA kom tilbake fra joggetur, angivelig noe etter kl. 20.00.
Det har ikke vært ført noen vitner som kan bekrefte VKs forklaring på dette punkt. Imidlertid er det fremlagt en utskrift fra Telenor som viser bruken av VKs mobiltelefon i det aktuelle tidsrom.
Av denne fremgår det at han kl. 18.55 mottok en tekstmelding og selv sendte en kl. 18.57. Disse to meldingene gikk over basestasjonen Eg-A. Primærdekningsområdet for denne basestasjonen dekker området nord for åstedet, vel 300 m fra dette.
Målinger foretatt av Telenor over dekningsområdet for Eg-A senderen viser at man på åstedet ikke fikk kontakt med denne og at man måtte til nordenden av 3 stampe før en vanlig mobiltelefon slår inn på denne senderen, dvs. innenfor det som er beskrevet som primærdekningsområdet.
Etter de opplysninger retten har fått seg forelagt, bekrefter dette at da mobiltelefonen mottok en tekstmelding kl. 18.55 og senere sendte en melding kl. 18.57 så befant telefonen seg innenfor dekningsområdet for Eg-A senderen, dvs. et stykke nord for det som har vært åstedet for handlingene tiltalens post I – III bygger på.
Senere er det mottatt en tekstmelding til samme mobiltelefon kl. 19.24 og sendt en tekstmelding kl. 19.37. Også disse to meldingene er gått over Eg- A senderen. 

Neste gang mobiltelefonen er i aktivitet er kl. 20.19 i forbindelse med at VK ringer til to venner, vitnene N1 og N2, som VK inviterte på besøk, etter rettens vurdering åpenbart for å skaffe seg alibi.

Aktor har til denne mobiltelefonbruken vist til at det ikke er noe i veien for at de to tiltalte frem til noe før kl. 19.00 befant seg innenfor det som har vært dekningsområdet for Eg-A senderen.
Etter dette har de beveget seg frem mot åstedet og senere kommet i kontakt med de to fornærmede og gjennomført voldtektene og drapene på disse.
Tiltalte JHA har forklart for politiet og i retten at han ikke på noe tidspunkt observerte VKs mobiltelefon og derfor heller ikke registrerte at denne ble brukt mens ugjerningene fant sted.
Han har imidlertid forklart at tiltalte VK, etter at drapene var utført, en periode var borte fra åstedet uten at JHA visste hvor VK var.
Det er etter rettens vurdering ikke noe i veien for at VK på det tidspunktet beveget seg over til det som har vært dekningsområdet for Eg-A senderen.
JHA har forklart at VK til tider oppbevarte mobiltelefonen i en veske under setet på sykkelen, han ved 18-tiden angivelig hadde parkert ved bommen ved svarttjønn. Dersom denne telefonen har vært oppbevart innenfor  dekningsområdet og telefonen var påslått vil den ha registrert inn tekstmeldingen som ble mottatt kl. 19.24 via Eg A-senderen.
Har VK i perioden han var borte fra åstedet returnert til sykkelen, har han eventuelt kunnet besvare denne henvendelsen kl. 19.37 før han igjen tok seg tilbake til åstedet og hjalp til med å fjerne spor.
Andre alternativ er at ugjerningene ble begått i tidsrommet mellom kl. 19.00 og 19.37,
eller at JHA ikke forklarer seg korrekt om alle ting som skjedde på åstedet, noe retten ikke ser bort ifra.

Det er for retten ikke mulig å fastslå endelig hva som har skjedd med hensyn til VKs mobiltelefonbruk. Fra Telenors side er det videre opplyst at man ikke ser at det vil være praktisk mulig å foreta ytterligere undersøkelser som kan utdype dette.

Hadde ikke retten blitt ført bak lyset når det gjalt DNA funnene, som de ble fortalt beviste at det måtte ha vært to gjerningsmenn på åstedet, så hadde det opplagte utelukkelsesbeviset som mobilen er, blitt behandlet slik det burde…Og en slik alvorlig dom hadde aldri sluppet igjennom med tre forskjellige teorier, som ikke engang lar seg gjennomføre, og uten en god forklaring på hvordan den dømte kan ha vært et annet sted enn hvor de tekniske bevisene sier han var.

Tar du vekk DNA løgnen faller alle bitene på plass…