Nylig kunne vi lese et stort oppslag i VG, både i nett og på papir, at Viggo og Jan Helge ble grillet i de nye avhørene angående en pakt de skal ha inngått med hverandre i 1996, 4 år før drapene.

Problemet er at de aller fleste som leser VG stopper der, i god tro om at det de nettopp leste var sannheten.

Så har du de som muligens har forvillet seg inn her i ren nysgjerrighet på å vite mer.

I VG sin artikkel hevder VG å ha lest disse avhørene, og ifg dem så ble Viggo og Jan Helge grillet om en pakt, enda verre var det at Viggo hadde glemt denne pakten i de nye avhørene før politiet da slo til med at dette hadde Viggo selv fortalt om i avhør for 21 år siden.

At heller ikke Jan Helge husket pakten lenger kom med som en liten bisetning.
På den andre siden husker jo ikke lenger Jan Helge noen ting etter de fant hans DNA på Lena, så det var vel forventet at han heller ikke husket denne pakten lenger.

Problemet til VG derimot er jo at disse avhørene som er blitt lekket dem, også blir utlevert til personene involvert i saken.

Sannheten er at verken Jan Helge eller Viggo ble grillet i avhør om denne pakten. De fikk ett spørsmål hver om pakten, svarte, og så gikk politiet videre. 

Så hvorfor lyver VG?
Hvorfor dikter VG opp en historie om at Viggo og Jan Helge ble grillet, samtidig som de prøver å vinkle det som noe negativt mot Viggo?
Hvem har VG inngått en pakt med siden de til stadighet lager både artikler og podcaster med opplagte, enkle å finne ut av, fakta feil, utelukkende vinklet negativt mot Viggo?

Å grille noen er ikke å stille ett enkelt spørsmål, å grille noen er å virkelig bore inn i noe uten å gi seg.
VG får det til å høres ut som om politiet har brukt en hel dag på å spørre dem ut om denne pakten, fremstiller det som om politiet har lagt ekstremt mye vekt på denne pakten, og det faktum at Viggo ikke lenger husker at en slik pakt ble inngått.


Men hvorfor i alle dager skulle politiet gjøre det når det er så mange andre skikkelige bevis å ta av? Sannheten er jo at politiet selvsagt ikke har brukt mer enn to minutter på denne pakten, før de har gått videre til langt viktigere spørsmål, som hvordan Jan Helge sitt DNA kan ha havnet i begge jentenes underliv når han i følge seg selv var en passiv tilskuer som under tvang var så vidt borti den ene jenta med pilten sin?

Og hvorfor tror VG at denne pakten i det hele tatt er relevant for de brutale drapene i Baneheia 4 år etter pakten ble inngått?

Hvor mange barn i dette landet har vel ikke inngått en pakt som barn?

Det som forundrer meg aller mest, er hvordan gravende journalister til stadighet i Baneheiasaken skal henge seg opp i ting som skjedde mange år før drapene, som om det er et slags bevis for en ugjerning som enda ikke hadde skjedd?

Ville det ikke normalt sett være bevisene i den faktiske saken man skriver om, bevisene fra den dagen ugjeringen skjedde, som ville være relevant?

En ting er å dykke bakover i et forsøk på å forstå en utvikling eller en personlighet, noe helt annet er det når man skal finne svaret på en kriminell handling, da må jo bevisene fra den aktuelle dagen og det faktiske åstedet veie tyngre enn noe som skjedde mange år tidligere.

Og det er her jeg sliter med å forstå VG sin journalistikk.

Det er tross alt så mange godbiter de kunne ha skrevet om, som virkelig er relevant for saken, for drapene, for å finne sannheten.

Hvorfor har de ikke laget en stor artikkel om Jan Helge sine bevegelser dagen før drapene?

Intervjuet vitnene som observerte han ved flere anledninger kvelden før, alene i baneheia, i en sinnstilstand hvor han virket gal. Stille spørsmål rundt hvorfor Jan Helge løy om sine bevegelser dagen før drapene, løy om hvorfor han var alene, og allerede dagen før løy om hvorfor Viggo ikke var med han i Baneheia.

Hvorfor har de ikke gravd i hvorfor Jan Helge var alene i baneheia dagen før drapene, hva var det i livet til Jan Helge som gjorde at han var i en slik deprimerende, godt synlig gal sinnstilstand dagen før drapene?
Her kunne også VG lagt til at Lena og en annen venninne var og badet i baneheia dagen før Lena ble drept på samme sted, og det mest sannsynlig samtidig som Jan Helge satt lent inn til et tre på andre siden av vannet og observerte dem.

VG kunne fulgt opp med Jan Helge sine bevegelser drapsdagen, hvor han først lyver til sin far om hva han skal gjøre i Baneheia, deretter blir han observert alene, speidende utover i baneheia, før Viggo ødelegger Jan Helge sin alenetid med å ha låst seg ute av bua og derfor trenger ekstranøklene, det eneste avbrekket Jan Helge får fra sin tilstand før han igjen begir seg alene innover i Baneheia.

Eller blir det for nært sannheten for VG?
Blir bildet litt for tydelig når man skriver om reelle fakta som er svært relevant for saken?
Ja for jeg vil påstå at disse observasjonene av Jan Helge dagen før og samme dag som drapene, må være langt mer interessante for politiet enn en pakt inngått 4 år tidligere mellom to barn?

Pakten var slik at hvis begge ble tatt samtidig så skulle de ikke blande den andre inn.

Er det viktig for saken? 

Antyder VG at Viggo har tviholdt på denne pakten i alle år, selv om Jan Helge brøyt pakten ved første anledning?
Ikke bare brøyt den men regelrett kastet all skylden over på Viggo. Og så fortsatte likevel Viggo, ærbødig og trofast som han er, og holde sitt ord til Jan Helge?

Antyder VG at Jan Helge og Viggo i 4 år planla å drepe noen? 

Sannheten er som regel ganske rett frem og inneholder ikke en intrikat historie full av usannsynligheter.

Det er vanskelig å forstå hvor VG vil med sin artikkel, og nok engang blir de klaget inn til PFU for å lyve og dikte opp historier i Baneheiasaken. 

Problemet til VG er at i dag er folk mye mer opplyste, mye mer på ballen, du kan ikke lenger bare skrive hva du vil om Viggo, eller antyde hva du vil om skyldspørsmålet, nå må du faktisk stå til ansvar for det du velger å skrive.
Av et slikt stort medie som VG må man i det minste kunne forvente at de holder seg til fakta, til sannheten, uten å regelrett dikte opp eller strekke strikken så langt at den nesten ryker.

Vi forstår at det ville vært mye enklere for de aller fleste, og da spesielt for myndigheter, media og pårørende om Viggo bare var skyldig.

Men nå er ikke virkeligheten slik. Selv om Viggo offisielt ikke er frikjent enda, så blir han det snart, uten tvil.

Viggo er uskyldig i Baneheia drapene, det er sannheten om man vil eller ikke.

VG – Skam dere, på tide å begynne med skikkelig, gravende, sannhetssøkende og unbiast journalistikk.