Mange har sendt epost i det siste og etterlyst en oppdatering, jeg har bevisst valgt å vente litt med å formulere noen ord.

For dere som har satt dere inn i saken mer enn å bare lese litt aviser her og der, og for dere som har lest og fulgt denne bloggen, så vil jeg tro de aller fleste var like lite overrasket som meg over den utviklingen vi har sett de siste ukene. Den eneste overraskelsen måtte vært at det i det hel tatt ble skrevet om av media.

Har man satt seg inn i saken på et dypere nivå så er det helt innlysende at Jan Helge Andersen, var og enda er en meget syk og farlig mann. En mann som ikke evner å kjenne empati, en som tørster etter å drepe, og en som nyter å se at andre har det vondt. På toppen av dette har vi også en mann , som fordi han har de trekkene nettopp beskrevet, ikke tar fem flate øre for å skylde på andre, som hele livet har sluppet unna de verste konsekvensene for egne handlinger og som en følge av dette har han heller aldri blitt skikkelig rehabilitert.

Det har medført at Jan Helge Andersen har kunnet fortsette å fore sine lyster. Noe han tilsynelatene også har gjort, enten er han ikke redd for konsekvensene det kan medføre, eller så er lystene så sterke at han sliter med å kontrollere dem.

For meg er det innlysende at hvis Jan Helge Andersen sin historie hadde ett fnugg av sannhet i seg, og det viktigste punktet i hans historie er at han ble TVUNGET til å drepe og voldta Stine Sofie i 2000, at han ble truet på livet til å gjennomføre noe av det verste og styggeste et menneske kan gjøre, drepe og voldta et forsvarsløst lite barn, hvis dette var bittelitt sant så burde han for helvete ha holdt seg unna badestrender hvis han ikke skal bade på en normal måte. Det å sette seg til på en fjellknaus og helt åpenlyst og innlysende sitte å nistirrer på små jenter som bader er jo helt i mot enhver fornuft med tanke på hva du ble dømt for?

Det samme gjelder surfing på porno. En ting er å se på porno, mange av oss liker slikt helt greit det, men det er svært sjeldent om i det hele tatt, at disse får filmer og bilder av overgrep på barn nedlastet på sin datamskin av den grunn, fordi normale mennesker ser på porno på det vanlige nett på vanlige kjente porno nettsteder som strengt tatt inneholder et stort rom av kategorier for voksne mennesker.

hvorfor har ikke Jan Helge Andersen benyttet seg av de store pornostrømme stedene som Youporn, pornhub etc som har strenge regler og policy på hva som kan lastes opp, og som faktisk gjør en innsats for at man kan surfe trygt på deres sider uten å få overgrep av barn ufrivillig lastet ned, dette mens han er mistenkt i den nye etterforskningen i Baneheiasaken som handler om voldtekt og drap på barn?

For meg er det helt innlysende at det politiet har funnet på Jan Helge Andersen sin datamaskin ikke er noe som har lastet seg ned med et uhell uten Jan Helge Andersen sin viten eller samtykke.

Dette er snakk om bilder på Interpol sin liste over overgrepsbilder, og det må du inn på noen helt spesielle steder for å få tak i.

Det er også interessant å observere at politiet fattet mistanke da de merket en markant økning i Jan Helge Andersen sin aktivitet på datamaskinen,  i samme tiden som han gjennomgikk flere avhør, jeg har ingen problemer med å tenke at Jan Helge Andersen kan ha blitt opphisset av å måtte gjennoppleve det hele i avhørene.  Hvorfor ellers denne økningen i aktivitet på så mørke pornosider at du “ufrivillig” får lastet ned overgrepsmateriale? I en tid hvor du, skyldig eller uskyldig, burde holde deg langt unna alt som har med sex og drap å gjøre?

Denne mannen er så skrudd at det er vanskelig å beskrive. Han er farlig og det forundrer meg og mange flere at denne helt opplagte, sexgale drapsmaskinen, som nå også er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen som han ble frikjent for i 2000, ikke enda er arrestert.

Som med overgrepsbildene og filmen funnet hos Jan Helge Andersen, så er det vel like lite overraskende for de som har satt seg inn i saken at han nå er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Bevisene tatt i betraktning, med flere nye DNA funn på Lena tilhørende Jan Helge Andersen, og det faktum at Viggo Kristiansen umulig kan ha vært på åstedet fordi han må ha sittet i bua eller hjemme å sendt sms og pratet i tlf, så er det jo kun Jan Helge Andersen som kan ha drept Lena også. Dette støttes også opp av at det kun er funnet Jan Helge Andersen sitt DNA på jentene, på intimstedene og på selve åstedet. Stine Sofie har Jan Helge innrømmet å ha drept så den saken er jo avklart, selv om han ikke ble straffet nok for dette drapet dengang fordi han hevdet seg tvunget til å gjøre det.

Er det en liten sannsynlighet for at Jan Helge Andersen har fått overgrepsbilder, og minst en film, som i tillegg er å finne på Interpol sin liste, helt uvitene og uten å samtykke? Jeg anser sannsynligheten så liten at jeg ikke kan la tvilen komme han til gode. I det minste må han ha vært på et mørkt nett, og dit går man ikke om man vil se normal porno, det finner man helt enkelt på trygge steder. 

Er det en liten sannsynlighet for at Jan Helge Andersen ikke drepte Lena og Stine Sofie helt alene? Nei, bevisene er såpass sterke og klare i denne saken at her er det ingen tvil om at han var alene. Og de av dere som enda hevder noe annet er enten kunnskapsløse, full av følelser, eller rett og slett bare mangler de evnene som trengs for å se det som helt tydelig står rett foran deg.

Hva skal vi med bevis hvis vi likevel ikke skal lytte til dem? Hvordan ville Norge sett ut om domstolen skulle lytte til følelsene fremfor bevisene?

I Baneheia Saken kunne man enkelt unngått et Justismord om man hadde gjort nettopp dette, lyttet til bevisene, ikke til en politimanns følelser.

Totalbildet av bevisene viser en skremmende historie og historien er langt fra over, etter 22 år føles det på mange måter som om den nettopp har begynt. 

Når blir Viggo Kristiansen frikjent?

Når blir Jan Helge Andersen arrestert på nytt?

Hvor lang dom vil Jan Helge få?

Hvor mange dommer vil Jan Helge få?

Vil Jan Helge endelig legge kortene på bordet, eller fortsette å blande dem?

Vil frikjennelsen av Viggo Kristiansen få konsekvenser for dem som ledet etterforskningen i 2000? 

Vil frikjennelsen få konsekvenser for gjennopptakelseskommisjonen, og da særlig lederen av kommisjonen Siv Hallgren?

Hvordan vil Norge håndtere den skandalen denne saken er, og hvordan vil media håndtere den?

Hvem kommer til å beklage seg, og hvem kommer ikke til å beklage seg?

Hvilke endringer vil denne saken føre til i det Norske rettssystemet?

Hvordan vil de pårørende forholde seg til den egentlige sannheten?

Vil det komme frem at Arne Pedersen visste at Jan Helge Andersen ble anmeldt for voldtekt i 2009 da det skjedde, og ikke først i 2022 slik han hevder?

VIl det komme frem at Arne Pedersen har forsøkt å gjemme unna voldtektsanmeldelsen mot Jan Helge Andersen bevisst for gjennopptakelseskommisjonen, og for politiet som nå leder den nye etterforskningen?

Vil den opplagte tilknytningen mellom flere hovedaktører i denne saken som har jobbet mot Viggo Kristiansen bli blottlagt og diskutert? Hvor går grensen for inhabilitet?

Spørsmålene er mange, og svarene vil komme.

Til høsten kommer også en bok, I skyggen av Viggo Kristiansen, den umulige kampen for frifinnelse, forfattet av Journalist Eivind Pedersen som allerede i 2001 begynte å ane at noe ikke stemte.

Boken kan man forhåndsbestille på Baneheiabok.no, den vil ikke komme ut før en kjennelse er avsagt i saken.

Sannheten er at det finnes 0 bevis for at Viggo Kristiansen var med på drapene og voldtektene av Lena og Stine Sofie.

Det finnes mange bevis, og mange sterke indisier for at Jan Helge Andersen ene og alene drepte og voldtok Lena og Stine sofie 19 mai 2000.

Derfor er det ingen tvil om at Viggo Kristiansen om kort tid blir frikjent for drapene han aldri skulle blitt dømt for i utgangspunktet.

Bevisene i dag, de var der i 2000 også, de ble bare ikke undersøkt og de som var funnet ble satt til side til fordel for følelser, i 2010 derimot finnes det ingen unnskyldning eller god forklaring på hvorfor følelser gikk foran beviser. At saken skulle vært gjenåpnet i 2010, og VIggo Kristiansen frikjent, det sier seg selv, for bevisbildet har ikke endret seg mellom 2010 og frem til den ble gjenåpnet i 2021. Det er først etter gjenåpning gjennom den nye etterforskningen at bevisbildet har endret seg enda mer og viser tydeligere enn noen gang at Jan Helge Andersen var alene om drapene. Som igjen bekrefter at saken i aller høyeste grad skulle vært gjenåpnet i 2010.

Et dobbelt justismord, det er nesten ikke til å forstå.

Blir vi overrasket om det dukker opp enda mere snusk om Jan Helge Andersen i tiden fremover? På ingen som helst måte.

Det eneste som vil overraske er om Jan Helge Andersen ikke sitter innelåst i en celle innen året er over.