De pårørende står ikke uten svar, de står uten en dømt gjerningsmann, det er to forskjellige ting.

Det har aldri vært tvil om at Oslo politiet ville ende opp med å be om frifinnelse og at de underveis i etterforskningen ville avdekke at Jan Helge Andersen ene og alene drepte Lena og Stine Sofie på verst tenkelige måte.

Når, jeg, du og alle oss vanlige som har tatt tid av eget liv til å faktisk sette oss inn i saken så grundig som det overhode lar seg gjøre klarer å se at det ikke foreligger noen som helst reelle bevis for Kristiansens skyld, derimot finnes det reelle bevis som viser uskyld, og når vi kan se dette så var det heller ingen grunn til at ikke Oslo politiet skulle klare å se det samme.

Da de fant alle de nye DNA treffene på Jan Helge Andersen var det heller ingen overraskelse, det var derimot en bekreftelse. Nå ble det man hadde forstått, utelukkende basert på Jan Helge Andersen sine løgner i forklaringen som ikke kunne stemme, støttet opp av sterke tekniske bevis.

Da Jan Helge Andersen fortalte at han hadde blackout ble det også en bekreftelse på at han løy. Den vokste i omfang med at han ble Dement. 

Da overgrepsmateriale, kniv og tips om at han lusket rundt på badestrender ble oppdaget foregikk i Jan Helges liv var det nok en bekreftelse på at Jan Helge Andersen var og fortsatt er en mann med noen lyster kun de færreste kan forstå. En mann som når som helst kan slå til igjen.

Svaret er enkelt, Jan Helge Andersen drepte Stine Sofie og Lena alene. 13 DNA treff på begge jentene bekrefter at det er sannheten.

Deretter fikk han muligheten av politiet til å ofre Viggo og redde seg selv ved å gi Viggo skylden og selv ta offer rollen. Dette kan bevises gjennom vitneavhør og Jan Helge sin egen forklaring som på de aller viktigste punktene IKKE stemmer med de tekniske og taktiske bevisene.

Mobilbeviset er og har alltid vært det beviset som fortalte sannheten om Viggo, hvorfor det ikke ble behandlet slik det burde antar jeg vil bli en del av granskingen som er lovet skal komme.

Riksadvokaten var tydelig og sa det slik som det faktisk er, åstedet og området Jan Helge hevdet de oppholdt seg i ligger GODT utenfor dekningsområdet til EG-A sett ift til hvordan mobilsignalene teknisk fungerer. Og er du ikke innenfor dekningsområdet så kan du heller ikke være koblet opp mot masten. Så enkelt er det og så enkelt har det alltid vært.

Parkerer du litt for langt unna bensinpumpet så rekker den faktisk ikke frem til bilen, da hjelper det lite om du er i nærheten av den, rekker den ikke frem så rekker den ikke frem. 

Er det ikke dekning fra EG A så er det ikke dekning fra EG A, slik er det jo bare.

Riksadvokaten var også tydelig på at det DNA som den gang forelå som bevis for to gjerningsmenn er forurenset. 

Alle nye tester har bekreftet dette.

Allerede da saken gikk første gang visste man dette, da det ble funnet spor etter fire menn i prøven som også viste to menn, men dette ble aldri opplyst om. 

Vi står ikke lenger uten et svar, jeg er overbevist om at de aller fleste ser det innlysende, at Jan Helge Andersen begikk ugjerningen alene.

Ja, for hvem ellers skulle det være når vi nå vet med 100% sikkerhet at ikke det var Viggo?

Bevisene gir oss svaret , de peker kun på en mann og ingen andre…

For de pårørende og for vår alles rettssikkerhet vil det være svært rart om ikke Jan Helge Andersen på nytt blir tiltalt og dømt og innsatt på ubestemt tid. 

Det foreligger ingen grunn til å tro at ikke det vil skje, tvert i mot.

Riksadvokaten var tydelig på at det foregår en etterforskning mot Jan Helgen Andersen i dette øyeblikk og at statsadvokaten også der vil komme med en konklusjon, og det er ingen grunn til å tro noe annet enn at denne kommer raskt og vil være en anbefaling om å gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen og tiltalte ham på nytt.

Slik vil saken få sin endelige avslutning og gi de pårørende de siste svarene de trenger for å kunne forstå og ta innover seg den ufattelige dobbeltragedien de har blitt utsatt for.

Og kanskje vil du nå innse at slaget er tapt Jan Helge og legge kortene på bordet uten å blande dem?  Slik at dette ikke drar enda lenger ut i tid.

Har du ikke gjort nok skade nå Jan Helge Andersen?