KILDER

Alt innhold er basert på all tilgjengelig informasjon om saken, og skribentenes oppfattelse av denne informasjonen. I de tilfeller hvor kilden er dokumenter unndratt offentligheten eller usikre eller hemmelige kilder vil dette opplyses om direkte i artikkel.

Kilder:

Byrettsdommen (Bak betalingsmur på Lovdata)
Lagmannsdommen
Kommisjonens rapport for gjenåpning av saken 2021
En analyse av rettens fortelling i baneheiasaken

Bøker:
Savnet i Baneheia – Forfatter Hilde Moi
Drapene I Baneheia – To historier, en sannhet – Forfatter Bjørn Olav Jahr og Metoderapporten
Menneskejeger – Forfatter Asbjørn Hansen
Prosessen mot Viggo Kristiansen – Forfatter Bjørn Olav Jahr

Media:
Baneheia Dokumentaren – Discovery
Alle podcaster om saken – Krimpodden, baneheiasaken
Alle utgitte intervjuer med berørte i saken, tiltalte, dømte, pårørende, advokater, bistandsadvokater, politi, etterforskere og andre aktører i saken som har uttalt seg, dette være seg papiravis, nettavis, tv og radio
Alle artikler og nyhetssaker utgitt om saken fra 20 Mai 2000 og frem til i dag, papirutgaver og på nett. ( flere tusen artikler) Vg, Dagbladet, NRK, nettavisen, dagsavisen, bergens tidene, Fvn, TV2, og andre aviser som har skrevet om saken. Samt alle referater fra byretten og lagmannsretten
Alle nyhetsreportasjer om saken på TV og Radio fra 2000 -2021


Andre kilder:

Viggo Kristiansen blogg – Driftet av Arvid sjødin og hans støttespillere
Facebook gruppen Baneheiasaken- Hva er sannheten?
Facebook gruppen Baneheia-saken – Nøytral gruppe- har mange gode papir avisartikler fra 2000 og utover og annen info om saken.

Kilder Inhabilitet:

Siv Hallgren, Håkon Brækhus og Inge D Hanssen:

Advokatbladet/ Hallgren
Linkedin /Siv Hallgren
Linkedin /Håkon Brækhus
Regjerningen/Hallgren
Juristen/Hallgren
Dagsavisen/Hallgren
Advokatbladet/Hallgren
NRK/ Hallgren og Brækhus
Nettavisen + VG/ Hallgren og Brækhus
Utvalg for bistandsadvokater – regjeringen/ Hallgren og Brækhus
Facebook profil /Siv Hallgren (se vennskap og bilder)
Facebook profil /Håkon Brækhus (se vennskap)
Facebook profil /Inge D. Hanssen (rettskommentator) (se vennskap)
Bokanmeldelse om Drapene i baneheia, en sannhet to historier /Inge Didrik Hanssen
Aftenposten/ Hallgren og Inge D. Hanssen

I tillegg brukes metoder for å analysere, sortere og sette sammen informasjonen, en god dose sunn fornuft og logisk tenking utelukkende basert på bevis og informasjon tilgjengelig i saken.
Tolkningen er våre, vi oppfordrer våre lesere til å selv sette seg inn i alt og gjøre opp sin egen mening basert på bevisene som foreligger i saken. Fakta sjekk alt du er usikker på, og se alltid på saker uten følelser.

Sitat Viggo Kristiansen (2019):

Jeg er ikke ute etter å ta eller klandre noen mennesker. Alle kan gjøre feil. Dessverre har denne feilen kostet meg 19 år i fengsel”

%d bloggers like this: